Welkom bij Het Driespan

Iedere dag een nieuwe kans

Het Driespan verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het onderwijs wordt aan ruim 1500 leerlingen gegeven op elf scholen in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom.

Nieuws