Welkom bij het Driespan

Het Driespan verzorgt in de regio West-Brabant gespecialiseerde onderwijszorg en ambulante begeleiding voor leerlingen met een gedragsmatige onderwijsbeperking en ondersteunt de ouders van deze leerlingen bij indicatiestelling voor de leerlinggebonden financiering en de schoolkeuze.

 

Koraal Groep 

Per 1 januari 2011 is Het Driespan aangesloten als elfde werkstichting bij Koraal Groep. De elf werkstichtingen bieden gezamenlijk een full-serviceconcept op het gebied van zorg, onderwijs en arbeid voor mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied.

 

Saltho Onderwijs 

Het Driespan werkt binnen Koraal Groep actief samen met Saltho Onderwijs: met vijf scholen voor speciaal onderwijs met in totaal 1.000 leerlingen een belangrijke speler in de regio Oost-Brabant. In de samenwerking met Saltho Onderwijs wordt een stevige basis gelegd voor de vorming van hèt expertisecentrum van het Brabantse speciaal onderwijs.

 

Positie versterken

De toetreding van Het Driespan tot Koraal Groep zal de positie van onze onderwijsorganisaties aanzienlijk versterken. Dat is in het belang van zowel leerlingen, ouders en medewerkers. Producten en kennis worden gedeeld, er ligt een betere basis om in te spelen op actuele landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en er zijn extra mogelijkheden en middelen voor innovatie, onderzoek en expertiseontwikkeling.