Met het overbruggen van afstand kom je verder!

26-01-2017
Met het overbruggen van afstand kom je verder!
Uitgangspunt van de strategische visie van Koraal Groep is dat onze cliënten en leerlingen vanuit hun eigen kracht en op hun eigen manier moeten kunnen meedoen aan de samenleving. Arbeidsparticipatie heeft hierin een belangrijk aandeel, want werk hebben betekent meedoen in de maatschappij. Vanuit die visie draagt Koraal Groep ook haar steentje bij in de rol van werkgever. Hoe? Door mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Denk hierbij aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of aan mensen met psychische problemen. Ook werkzoekenden die al langer thuis zitten of een bijstandsuitkering hebben komen in aanmerking voor een baan.

Bij de zoektocht naar een nieuwe medewerker kunnen Koraal Groep-stichtingen overwegen om de betreffende vacature ook open te stellen voor deze groep mensen. Het behoort dan tot de mogelijkheden om het eisenpakket bij te stellen om uiteindelijk te komen tot een zogenoemde ‘arbeidsmatige match’. Dit kan door bijvoorbeeld een passende arbeidsovereenkomst of een aangepaste werkplek te bieden. Daarnaast is het mogelijk om de taakomschrijving van een functie aan te passen of om extra begeleiding te bieden. In veel gevallen is dit maatwerk.

Met het overbruggen van afstand kom je verder!

Koraal Groep-stichting De La Salle heeft in het afgelopen jaar drie medewerkers in dienst genomen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Door passende arbeidsomstandigheden te creëren, zijn deze nieuwe collega’s inmiddels goed geacclimatiseerd en vormen ze een versterking voor onze organisatie. Beniewd naar een verhaal uit de praktijk? Klik dan hier om het volledige artikel te lezen!

Deel deze pagina op