Welkom bij Het Driespan

Iedere dag een nieuwe kans

In de regio West-Brabant is Koraal sterk vertegenwoordigd door de scholen van Het Driespan. Er zijn zes scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) die onderwijs verzorgen aan leerlingen van ongeveer 4 tot ongeveer 14 jaar. Daarnaast zijn er zes scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), bestemd voor leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar tot ongeveer 18 jaar.
Een bijzondere plek neemt Het Ginnekencollege in. Een orthopedagogische onderwijsinstelling voor gespecialiseerde onderwijszorg binnen de Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda.

Het Driespan biedt onderwijs aan ruim 1500 leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. 

Nieuws