Leerlingen van Het Driespan stromen succesvol door in vervolgopleidingen

15-08-2017
Steeds vaker zien we leerlingen met mooie resultaten uitstromen bij Het Driespan. Een van die leerlingen is de 19-jarige Wouter Buijs uit Breda. Hij behaalde onlangs met prima cijfers op onderwijsinstelling De Kei zijn havodiploma. Wouter heeft een angststoornis die hij met therapie en hard werken onder controle heeft gekregen. Na de zomervakantie gaat hij Bestuurskunde aan het HBO studeren. “Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Wouter Buijs maakt deel uit van een examenklas van De Kei, een school van Het Driespan die verbonden is aan GGz Breburg in Breda. Het onderwijs varieert van vmbo tot havo. Wouter wordt als havist in het zonnetje gezet, omdat hij het hartstikke goed heeft gedaan, zegt zijn docent, Isabella Melis. “Hij is niet alleen met hele mooie cijfers geslaagd, maar heeft tegelijkertijd zijn angststoornis nagenoeg overwonnen. We zijn apetrots op ‘m. Twee jaar geleden is hij hier ook al met vlag en wimpel voor het vmbo tl geslaagd. Nu laten we hem vol vertrouwen los om zijn weg aan het HBO te vervolgen.”

Doelen bereiken
Er is duidelijk een trend waarneembaar dat leerlingen uit het Speciaal Onderwijs steeds vaker op succesvolle wijze doorgroeien in vervolgopleidingen. Naast Wouter stromen nog drie andere jongeren na de zomervakantie door naar het mbo. Ondanks hun soms psychiatrische problematiek slagen ze erin om hun doelen te bereiken. Isabella Melis: “Daar werken we met zijn allen, de jongeren op de eerste plaats, keihard aan. Natuurlijk is cognitieve kennis belangrijk, maar we besteden - met professionele ondersteuning van GGz Breburg Centrum Jeugd Breda - ook veel aandacht aan de sociale-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Net zo goed dat traumaverwerking hier op een goede manier plaats vindt waarbij eventuele blokkades bij kinderen worden weggenomen.”

Andere route
Het is belangrijk dat de maatschappij weet dat mensen met een psychiatrische stoornis wel degelijk iets van hun leven kunnen maken. Isabella Melis: “Er wordt nog te vaak, vind ik, negatief gesproken over mensen met bijvoorbeeld borderline of een andere psychiatrische stoornis. Mijn ervaring is dat onze leerlingen veel sterker zijn als ze hun problematiek op een goede manier hebben aangepakt. Ze willen hetzelfde in het leven als ieder ander mens: een huis, een baan, een partner, vakantie. Ze streven dezelfde doelen na, maar volgen alleen een andere route.”

Wouter Buijs bevestigt het verhaal van zijn docent. “Alleen dat van die partner klopt bij mij niet”, zegt hij. “Ik zit niet op een vriendin te wachten, de liefde gaat te vaak gepaard met drama.” Dromen over de toekomst doet hij zeker. “Ik wil later graag beleid maken om oplossingen te bedenken voor problemen die spelen op lokaal niveau.” Hij vervolgt zijn loopbaan bij Avans Hogeschool in Den Bosch. “Kan ik gemakkelijk met de trein naar toe.” Hij blijft bij zijn ouders wonen in Breda. “Daar krijg ik het lekkerste eten.

Persoonlijke begeleiding
Veel individuele aandacht en persoonlijke begeleiding zijn kenmerkend voor het onderwijs bij De Kei. “We streven ernaar om onze leerlingen in hun kracht te zetten”, zegt Isabella Melis. “Ze groeien door succes en daarom focussen we voortdurend op hun successen. Veel te vaak hebben onze leerlingen op andere scholen frustraties opgelopen, omdat ze bepaalde zaken niet voor elkaar kregen. Dat levert alleen maar de zoveelste negatieve ervaring op; wij stimuleren hen met hun eigen successen. Dat werkt!”

Wouter begint straks vol goede moed aan een nieuw avontuur aan het HBO. “Ik heb heel veel zin in mijn nieuwe opleiding.” Zijn angststoornis loert soms nog om de hoek, maar zit ‘m niet meer in de weg. “De angst heeft niet meer de overhand. Ik ben er de strijd mee aangegaan en dat blijf ik doen als het nodig is. Als je maar volhoudt, worden de blokkades uiteindelijk minder.”

Deel deze pagina op