Wat is Het Driespan

Het Driespan verzorgt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een ernstige gedragsstoornis en/of psychiatrische stoornis. Het Driespan maakt onderdeel uit van Koraal Groep.

Het onderwijs wordt, aan ruim 1500 leerlingen, gegeven op elf scholen in Oosterhout, Breda, Rijsbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom. Elke school heeft een eigen specifiek onderwijsprofiel, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Perspectiefrijk onderwijs en uitgaan van de mogelijkheden van elke leerling zijn de belangrijkste uitgangspunten.

De scholen van Het Driespan werken in de regio nauw samen met zorgpartners als Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), GGZ Breburg, GGN WNB, JUZT, IDRIS, het ministerie van justitie, en natuurlijk met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Bovendien wordt actief samengewerkt met Saltho Onderwijs, een andere onderwijsorganisatie die net zoals Het Driespan onderdeel uitmaakt van Koraal Groep. Saltho Onderwijs is actief in Midden- en Oost-Brabant en verzorgt met vijf scholen onderwijs aan ongeveer 700 leerlingen. De samenwerking met Saltho Onderwijs legt een stevige basis voor de vorming van KEC Onderwijs, hét expertisecentrum van het Brabantse speciaal onderwijs.

Deel deze pagina op